Vyberte stránku

Zařízení sběru, dopravy a zpracování dřevních odpadů

Jedná se o namontování a zprovoznění souboru zařízení, které je primárně určeno pro „sběr dřevních odpadů vzniklých pořezem, jejich zpracování na štěpku a dopravu štěpky do třídiče štěpků a pilin.